โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
65 หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด  ตำบลวังเหนือ  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/05/2016
ปรับปรุง 20/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 32714
Page Views 39548
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 253
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 251
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 251
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 253
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 253
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน แบบ ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 254
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 254
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 252
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..