โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
65 หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด  ตำบลวังเหนือ  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/05/2016
ปรับปรุง 20/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 32695
Page Views 39529
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปรีชา ละอองเอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0876537474
อีเมล์ : poycom12@gmail.com
ที่อยู่ :
257 หมู่ที่ 14 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2549 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2542 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
2538 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
2535 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
2532 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจาน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มี.ค. 2546- 2547 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา กทม. อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548- ก.ย. 2555 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 3 - ครู คศ.2
ก.ย. 2555-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป.บร.1 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3
2 เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 รางวัลดีเยี่ยมอันดับ 3 การประกวด Best Practice โรงเรียนในฝัน ด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
4 รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านนวัตกรรมและสื่อการสอน เพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ
5 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557
6 รางวัลครูดีในดวงใจ
7 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558
8 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
9 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
10 หนึ่งแสนครูดี
11 รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ
12 ฺBest Practice โรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ